Inocybe

Inocybe acuta

Inocybe calamistrata

Inocybe calospora (Волоконница красивоспоровая)

Inocybe cincinnata (Волоконница кудрявая)

Inocybe cookei (Волоконница Кука)

Inocybe erubescens (Волоконница Патуйяра)

Inocybe geophylla

Inocybe grammata

Inocybe lacera (Волоконница разорванная)

Inocybe mixtilis

Inocybe petiginosa

Inocybe rufoalba

Inocybe sambucina

Inocybe sindonia

Inocybe soluta

Inocybe stellatospora

Inocybe umbratica

Inocybe whitei