Galerina

Galerina hybrida (Галерина гибридная)

Galerina jaapii

Galerina marginata sl (Галерина окаймленная)

Galerina paludosa (Галерина болотная)